...
Městys Karlštejn

Nařízení městyse Karlštejn o zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období - č. 1/2010

č. 1/2010
Nařízení Obce Karlštejn o zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období
 

Zastupitelstvo městyse Karlštejn se usneslo dne 18.2.2010 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 píms. d) a odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ a podle § 27 odst. 5 a 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikací ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

 

I.
Účel nařízení

1) Toto nařízení

     a) stanovuje podle § 27 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, 

     b) vymezuje podle § 27 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí.

2) Zimní období se pro účely tohoto nařízení rozumí doba od 1.listopadu do 31.března následujícího kalendářního roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.

 

II.
Odpovědnost za zajištění schůdnosti a průjezdnosti

 

Městys odpovídá za zajištění schůdnosti a průjezdnosti místních komunikací pouze podle čl. III. a IV. tohoto nařízení.

Zimní údržbu místních komunikací a chodníků zajišťuje pracovní četa HČ. Za výkon zimní údržby zodpovídá vedoucí pracovní čety HČ nebo jeho zástupce.
 

 

III.
Zimní údržba schůdnosti chodníků

 
 1. Schůdnost místních chodníků se zajišťuje odhrnutím sněhu zametačem nebo pluhem, v nutných případech posypem solí.
 2. Chodníky se udržují v celé jejich délce a šířce min. 1m.
 3. Údržba musí být provedena do 9. hodiny ranní.
 4. Sníh se ponechává na okraji chodníků u vozovky. Vjezdy k budovám zatarasené odhrnutým sněhem z komunikace a chodníků, uvolňují vlastníci nebo uživatelé těchto budov.
 5. Ulička a schody nad školou se v zimním období uzavírají.
 6. Místní chodníky jsou:

       - od závor ČD Poučník po obou straných silnice č.11615 až na konec mostu,

       - od náměstí po obou stranách silnice č.11619 k cestě do Haknovce a Plešivce,

       - pěší zóna od silnice č.116 k silnici č.11619 kolem pošty,

       - od závor ČD Poučník k nádražní budově,

       - od potoka podél silnice č.116 na parkoviště.

       Chodci jsou povinni přizpůsobit chůzi po chodnících /kde nejsou chodníky po

       komunikacích /povaze a stavu chodníků a komunikací a mít patřičnou obuv.

 

IV.
Zimní údržba místních komunikací

1. Všechny místní komunikace a parkoviště se udržují pluhováním. Místní komunikace jsou:

 • od silnice č. 11615 k budově radnice č.p.185
 • od budovy radnice k ČOV a hotelu Mlýn
 • od silnice č.116 do Krabiny k č.p.336 včetně komunikace k č.p.160
 • od silnice č.11619 ke hřbitovu
 • od silnice č.11619 náměstí za potokem u č.p.30, kolem dobu č.p.86 opět k silnici č.11619
 • od silnice č.11619 do Haknovce k č.p.4 a do Plešivce k č.p.144
 • od silnice č.11615 kolem č.p.238 k č.p.191
 • od závor ČD Poučník k rodinným domům za nádražím a přilehlé komunikace
 • od silnice č.11615 kolem statku k č.p.188
 • od závor ČD Poučník až k závorám ČD na Vosinově
 • od závor ČD Vosinov kolem přečerpávačky ČOV k č.p.182
 • od závor ČD Vosinov - celý Vosinov
 • od závor ČD Vosinov kolem Kervalu - celou Krupnou až k silnici č.12615
 • komunikace od č.p.259 až k č.p.289
 • komunikac e p.č.1094/3
 • komunikace od č.p.300 až k č.p.308
 • komunikace od č.p.300 až k č.p.343
 • příjezdová cesta k č.p.297 a 299

   Pořadí důležitosti určuje dle momentální situace vedoucí pracovní čety HČ nebo řidič pluhu.

2) Místní komunikace nebo jejich části /hlavně kopcovité/, které se udržují posypem solí jsou tyto:

a) od křižovatky se silnicí 116 do Krabiny k č.p.150

b) sjezd na parkovitě

c) výjezd od závor ČD směr Vosinov až k č.p.269

d) od vrátnice Kervalu k č.p.318

e) od č.p.300 na Krupnou až na křižovatku se silnicí 11615 včetně odbočky k č.p.252

f) do Haknovce a do Plešivce

Pořadí důležitosti je dáno výše uvedeným pořadím.

3) Sníh odhrnutý z komunikací si majitel přilehlé nemovitosti odklízí na vlastní náklady. Smíh nesmí týt odhrnut zpět na komunikaci, ale vyváží se do potoka nebo do řeky.

 

Řidiči vozidel pohybujících se po místních komunikacích jsou povinni přizpůsobit jízdu povaze a stavu komunikace.

 

                                                             V.
Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a    schůdnosti a časové limity

a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky zametačem nebo pluhem. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňován í sněhu opakuje.

b) Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev se provádí posypem solí. S posypem komunikací se začíná po odstranění sněhu.

c) Na místních komunikacích se provádí zimní údržba od 6,00 hod. do 19,00 hod. po napadnutí vrstvy sněhu nad 5 cm. V době od 19,00 hod. do 6,00 hod. se údržba neprovádí.

 

 

                                                               VI.

                                                    Závěrečná ustanovení


Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se ruší nařízení Obce Karlštejn č. 12/2004 o zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení 19.2.2010.

 

1.místostarosta
městyseKarlštejn
starosta
městyseKarlštejn 
 

   


Vyvěšeno dne: 19.2.2010
Sejmuto dne:     6.3.2010

Datum sejmutí: 5. 3. 2010 Zodpovídá: Ureš Miroslav

Aktuální teplota

8.12.2022 09:44

Aktuální teplota:

1,4 °C

Chodník

EU Hasiči

Hasičská technika pro JSDH Karlštejn

HASIČSKÁ TECHNIKA PRO JSDH KARLŠTEJN je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení moderní cisternové automobilové stříkačky, která zvýší akceschopnost jednotky pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

Kompostujeme

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Facebook

Chodník k úřadu městyse

 

Chodník

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní rozhlas

Chcete zdarma dostávat informace o dění v obci, o odstávkách elekřiny nebo hlasovat v anketách? přihlašte se k odběru Munipolis (dříve Mobilní rozhlas). Přihlašte se k odběru online

Munipolis

 

mapa