...
Městys Karlštejn

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti T.A.Q. s.r.o., IČO: 28868781, Fetrovská 1002/59, 160 00Praha v zastoupení QUO, s.r.o., IČO:26487985, Křižíkova 2158, 256 01 Benešov a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPS-61664-1/ČJ-2021-010206 

s t a n o v u j e 

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

z důvodu rekonstrukce opěrné zdi na silnici č. III/11619 – Karlštejn dle mapky dopravně inženýrských opatření (str. 4-5). 

Celý text najdete zde (717.97 kB)

Datum sejmutí: 9. 4. 2021 Zodpovídá: Správce Webu

Aktuální teplota

8.4.2021 08:55

Aktuální teplota:

--- °C

Spolufinancování

EU Hasiči

Hasičská technika pro JSDH Karlštejn

HASIČSKÁ TECHNIKA PRO JSDH KARLŠTEJN je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení moderní cisternové automobilové stříkačky, která zvýší akceschopnost jednotky pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

Kompostujeme

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Facebook

Ocenění pro web městyse

Tento web získal 2 ocenění ZLATÝ ERB 2020.

2. místo v kategorii "Nejlepší turistická prezentace" v rámci celostátního kola

3. místo v kategorii "Nejlepší web obce" v rámci Středočeského kraje

Zlatý erb

Na úřad s respirátorem

Vstup na Úřad městyse Karlštejn včetně matriky je možný pouze s ochranou dýchacích cest. 

Je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné.

 

 

COVID - 19

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Každodenní aktualizace vývoje nemoci COVID 19 v obci Karlštejn zde. Rezervace očkování najdete zde                                            Foto: Unsplash

mapa